Авіаційний комітет: нові правила Державіаслужби не вирішують проблеми ринку

Автор  , Опубліковано в ЗМІ про нас

Авіаційні правила України «Доступ на ринок послуг з наземного обслуговування в аеропортах», недавно представлені Державною авіаційною службою, не вирішують усіх проблем ринку, що не балансують інтереси основних стейкхолдерів, тому вимагають негайного доопрацювання. На цьому наголосили члени Авіаційного комітету при Торгово-промисловій палаті України під час засідання 25 листопада.

Правила, які не працюють ...

Голова Комітету Євген Дихне переконаний, що більшість положень, запропонованих в документі від Державіаслужби спрямовані на те, щоб обмежити авіаційний ринок і не відповідають європейським стандартам.

З огляду на це, члени Комітету прийняли рішення розробити альтернативний документ. Вони переконують, що це набагато простіше, ніж вносити поправки, зміни і доповнення в проект Державіаслужби.

«Авіаційні правила, запропоновані Державіаслужбою, не вирішують питань ринку. На нашу думку, потрібно дотримуватися принципу не заборониш, а лібералізації. Під час підготовки проекту Авіаційних правил було проведено кілька публічних слухань, в яких брали участь і члени Авіаційного комітету при ТПП України. Однак, на превеликий жаль, наші рекомендації навіть не були враховані. Ринок праці в аеропорту необхідно лібералізувати, але і також встановити поріг, з якого починається стан, коли аеропорт не впливає на загальний ринок », - сказав він.

Крім того, члени комітету підготували звернення до Кабінету Міністрів України та міністру інфраструктури України з питання розробки «Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року». У ньому експерти і представники ринку авіаційних перевезень виступають з пропозицією створити міжвідомчу робочу групу з приводу цього питання, а також включити до її складу представників Авіаційного комітету.

Що заважає розвитку галузі?

Обговорили учасники зустрічі і інші проблеми, з якими пов'язане гальмування розвитку авіаційного ринку в Україні. До них, зокрема відносять:

 • знос основних фондів;
 • дефіцит професійних кадрів;
 • невідповідність технічних можливостей аеропортів чинним міжнародним вимогам;
 • відсутність підтримки держави щодо створення нової техніки і впровадження сучасних технологій;
 • відсутність державної програми підтримки розвитку системи аеропортів;
 • занадто жорстка податкова політика держави щодо авіаційної галузі;
 • недостатній рівень правової бази сертифікації експлуатантів;
 • невизначеність умов діяльності і підвищений економічний ризик управління авіакомпаній;
 • недостатня модернізація парку повітряних суден тощо.


Крім цього, негативним фактором, який суттєво впливає на розвиток авіаційної сфери, є відсутність чіткої координації у виробленні державної політики щодо розвитку всієї галузі в цілому. Наприклад, в останні роки статус Державіаслужби як контролюючого органу щодо забезпечення безпеки авіації кілька разів змінювався. Те відомство працювало як самостійний орган, то як департамент Міністерства транспорту. Тому за таких умов процес вироблення цілісної та ефективної політики в галузі став неможливий. Істотно вплинула на ситуацію і швидка плинність кадрів відомства, а також невизначеність розподілу сфер впливу між Державіаслужбою та Міністерством транспорту щодо виконання своїх прямих функцій і завдань.

І найголовнішою проблемою експерти називають відсутність плану лібералізації ринку, що давно відбувається в провідних і розвинених країнах світу. Адже в Україні практично відсутня концепція підготовки до інтеграції вітчизняного авіаційного ринку і ринку Європейського Союзу. Внаслідок цього позитивні наслідки від введення «відкритого неба» і лібералізації ринку авіаперевезень можуть істотно зменшитися.

Що стосується проблеми відсутності остаточно сформованої політики розвитку аеропортів, то, на думку експертів, це зокрема пов'язано з несприятливою податковою політикою держави. Адже зараз державні аеропорти змушені платити більшу частку доходів до бюджету, незважаючи на велику собівартість їх діяльності. Крім цього, деякі учасники ринку є природними монополіями, що обумовлює необхідність введення регулювання механізму надання авіаційних послуг та встановлення зборів для забезпечення балансу інтересів усіх учасників. Тобто пасажирів, авіакомпаній і аеропортів.

Експерти також підкреслили, що нинішня система зміни розміру аеропортових зборів на запит аеропортів несе в собі бюрократичний характер і значно обмежує можливості фінансового управління аеропортами.

Що допоможе подолати бар'єри?

Щоб подолати всі ці проблеми і, більш того, зміцнити позицію України на міжнародному авіаційному ринку, залучити інвестиції та розвинути технологічну базу, на думку членів Комітету, потрібно:

 • створювати міжнародні консорціуми за участю провідних транснаціональних корпорацій;
 • організовувати спільні підприємства;
 • забезпечувати довгострокову кооперацію;
 • сформувати державну підтримку авіаційної галузі;
 • підвищувати ефективність технічного і економічного регулювання;
 • зменшувати законодавчі бар'єри для оновлення парку українських авіакомпаній;
 • забезпечити якісну освіту професійних кадрів;
 • ввести законодавчі норми Європейського Союзу щодо демонополізації деяких аеропортових послуг;
 • впровадити міжнародну практику публічного обговорення та проведення відкритих консультацій із зацікавленими сторонами в процесі вироблення рішень щодо внесення змін до системи регулювання або напрямків розвитку цивільної авіації;
 • створити ефективну систему зворотного зв'язку між державними органами виконавчої влади та учасниками ринку авіаційних перевезень.

До того ж перспективою розвитку авіаційної галузі України є консолідація авіаційних підприємств в рамках потужних структур. Адже це є характерним для авіакомплексів майже всіх розвинених країн.

Ще одним пріоритетом розвитку повинна стати політика провідних українських авіакомпаній, яка повинна бути націлена на інтеграцію внутрішніх і міжнародних авіарейсів. Оскільки вигідне географічне розташування України та наявність міжнародних аеропортів створюють дивовижні можливості для освоєння відкритої ніші ринку - ринку транзитних пасажирських перевезень.

На думку експертів, успішна реалізація подібних заходів забезпечить швидке і ефективне розвиток авіаційного комплексу України, а також допоможе налагодити тісні соціальні та економічні взаємозв'язки з іншими країнами і розширити потенційні ринки збуту української авіабудівної продукції. Українські підприємства зможуть брати участь у виконанні проектів та зайняти гідне місце в глобальному конкурентному середовищі авіатранспортних послуг.

Світ давно працює по-іншому

Якщо говорити про тенденції, що спостерігаються на світовому ринку авіаційних послуг, то можна спрогнозувати, що найближчим часом буде відбуватися прискорення процесу консолідації авіаційних компаній на міжнародному ринку.

На сьогодні Європейський Союз здійснює політику інтеграції як внутрішніх, так і міжнародних перевезень. А введення політики «Єдиного неба» дозволяє успішно забезпечувати стандарти безпеки польотів і збільшувати ефективність європейських авіаційних перевезень. Зовнішня політика ЄС у сфері авіаційного транспорту спрямована на реалізацію цілей політики сусідства (через укладення угод про "відкрите небо"), а також розширення доступу європейських авіакомпаній на ринки Китаю та інших країн. Експерти відзначають, що Україна має всі шанси, щоб долучитися до «Єдиного неба», що дозволить вітчизняному авіаційному ринку також активно розвиватися і ставати конкурентною.

«Інтеграція національної цивільної авіації в систему міжнародних зв'язків - стратегічно важлива мета національної економічної політики. І успішне досягнення цієї мети дасть можливість Україні стати повноправним учасником програми розвитку єдиного європейського повітряного простору. У свою чергу, встановлення так званих «повітряних мостів» сприятиме співробітництву українських авіаперевізників з європейськими партнерами, виходу цих взаємин на новий, вищий рівень. Звичайно, ініціатива такого масштабу вимагає розробки спеціальних положень, які дозволять забезпечити високий рівень безпеки польотів під час аеронавігаційного обслуговування, а також обліку того факту, що на вільному ринку змогли успішно конкурувати переважно ті компанії, що встигли зміцнити свої міжнародні позиції завдяки підтримці своєї держави. У той же час країни, які нехтували розумною державною політикою, фактично втратили національну авіацію », - стверджують експерти.

Тому можна зробити висновок, що в даний час авіаційний ринок України демонструє позитивні зрушення і має величезний потенціал для подальшого розвитку. Разом з тим треба буде розв'язати ряд проблем, які створюють бар'єри для учасників ринку і гальмують процес інтеграції України в єдиний світовий повітряний простір.

Your info message goes here!

Your info message goes here!