Членство

 

Щоб приєднатися до Авіаційного комітету, необхідно стати членом Торгово-промислової палати України (далі - ТППУ). Після вступу до ТППУ, кандидат на вступ у комітет надсилає на ім`я голови Авіаційного комітету офіційний лист (у довільній формі) про включення його до Авіаційного комітету при ТППУ. Лист надсилається на електрону адресу
 
 
Членство в Палаті   

Прийняття до складу членів Палати здійснюється керівними органами регіональних палат. Консультації з питань членства в Палаті надаються відділом з питань членської бази та стратегії її розвитку Департаменту з питань підприємництва та оргроботи Торгово-промислової палати України та регіональними палатами.

Хто може бути членом Палати   

Членами Торгово-промислової палати України можуть бути юридичні особи, які створені і діють відповідно до законодавства України, громадяни України, зареєстровані як підприємці, та їх об'єднання. Членська база торгово-промислової палати формується за принципом добровільності.

Як стати членом Палати   

Для вступу в члени Палати суб'єкт господарської діяльності звертається із заявою до відповідної регіональної палати. Прийом в члени Палати здійснюється керівним органом регіональної палати з наступним повідомленням ТПП України. Юридичною датою настання членства в ТПП України є дата сплати вступного і членського внесків.

Права та обов'язки членів торгово-промислової палати   

Члени Палати мають право:

  • брати участь з вирішальним голосом у роботі загальних зборів (конференції) регіональної палати;
  • обирати делегатів на з'їзд ТПП України;
  • обирати та бути обраними до керівних органів регіональної палати та Торгово-промислової палати України;
  • виносити на розгляд загальних зборів (конференції), Ради (Президії) регіональної палати, а також з'їзду, Ради та Президії Торгово-промислової палати України пропозиції з питань, що входять до сфери діяльності, відповідно, регіональної палати та ТПП України;
  • отримувати від регіональної палати та ТПП України сприяння у вирішенні питань, що стосуються їх діяльності;
  • користуватися послугами регіональної палати та ТПП України у першочерговому порядку та на пільгових умовах, що визначаються їх керівними органами;
  • отримувати безкоштовно журнал ТПП України «Діловий вісник» та друковані видання регіональних палат.

Члени Палати зобов'язані:

  • активно сприяти реалізації статутних завдань і функцій Палати;
  • своєчасно вносити вступні та членські внески;
  • здійснювати свою діяльність за принципами поваги до партнера, добропорядності, не допускати випадків недобросовісної конкуренції.

Припинення членства в Палаті   

Припинення членства в Палаті здійснюється на підставі письмової заяви до регіональної ТППУ.

Член Палати, який не сплатив членські внески протягом року, може бути виключений з числа членів регіональної палати та ТПП України.

У випадку невиконання членом Палати обов`язків, передбачених її Статутом, рішення про виключення з числа членів Палати приймаються Президією ТПП України або керівними органами регіональних палат з подальшим повідомленням ТПП України.